Telefon: 0176-280 500

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://wbil.se/. Sidan drivs av Wärn’s Bil Norrtälje AB (Vidare i denna text benämnt WBil). Vi arbetar med Reparation samt köp och försäljning av fordon.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Vi använder ett kontaktformulär och det du matar in där skickas som mail till oss. Vi använder office365 som mail-klient. Inga mail sparas på webbplatsen. Mail sparas i office365 medans vi hanterar din fråga. På WBil så kan frågor handla om något som du/ni behöver hjälp med, därför kan det vara så att vi behöver veta vilket registreringsnummer det handlar om. Även om dessa mail finns hos oss så används de aldrig till marknadsföring.

Cookie-filer

För att skydda WBil från spam via kontaktformulären så använder vi oss av Google reCAPTCHA. Information om vad detta innebär för som besökare går att läsa här https://policies.google.com/terms?hl=sv och här https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har kontaktat WBil via kontaktformulären på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Föffrågningar via kontaktformulären kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Vår kontaktinformation

Wärn’s Bil Norrtälje AB med organisationsnummer 559139-3979 och adressen August Strindbergs gata 15, 761 46 Norrtälje, kan kontaktas via telefon 0176-280 500 eller maila till info@wbil.se

Close Menu